Ауди
медицина
Russian Ukraine English
Каталог фаберлик
Ремонтненский район
нажмите чтобы узнать больше гороскопы характеристика любовний гороскоп на 2018 гороскоп для льва на 2018 год мужчины гороскоп
Новые игры Alawar.

Документы

№ п.п. Вид інформації

 

1.    Статут товариства.

1.1.Cтатут товариства, в редакції від 18.04.2018р.

1.2.Cтатут товариства, в редакції від 25.04.2018р.

2.    Положення про загальні збори.

3.    Положення про спостережну раду.

4.    Положення про виконавчий орган.

5.    Положення про ревізійну комісію.

6.    Протоколи загальних зборів.

7.    Баланс 2011.

8.    Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій.

9.    Витяг з ЄДРПОУ.

10.    Про фірму (товариство).

11.    Аудиторский висновок 02.04.2012р.

12.    Довідка із Статистики.

13.    Довідка про взяття на облік платника податків (ф.4-ОПП).

14.    Річна звітність 2012.

15.    Свідоцтво про реєстрацію платника податків на додану вартість.

16.    Свідоцтво та виписка про реєстрацію випуску акцій.

17.    Повідомлення про виникнення особливої інформації.

18.    ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ В 2014 році.

19.    ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ В 2015 РОЦІ.

20.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

21.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

22.    Річна звітність 2014

23.    Баланс 2014 (стр.1, стр.2)

24.    Повідомлення про проведення річних загальних сборів 20.04.2016

25.    Протокол річних загальних зборів акціонерів 2016 року

26.    Річна звітність 2015 (стр.1, стр.2)

27.    Баланс 2015 (стр.1, стр.2)

28.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

29.    Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

30.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

31.    Протокол позачергових зборів

32.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

33.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

34.    Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

35.    Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

36.    Баланс

37.    Фінансові результати

38.    Звіт про власний капітал

39.    Звіт про рух грошових коштів

40.    Приміти до річної фінансової звітності

41.    Повідомлення про виникнення особливої інформації Лист 1Лист 2, Лист 3 

42.    Протокол річних загальних сборів акціонерів

43.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

44.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

45.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

46.    Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів в 2018р.

47.    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

48.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

49.    Фінансова звітність за 2017р

50.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

51.    Протокол загальних зборів акціонерів 2018

52.    Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 2018

53.    Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

54.    Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

55.    Повідомлення про проведення зборів

56.    Потокол позачергових загальних зборів акціонерів №23 від 09.10.2018р.

57.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

58.    Повідомлення акціонерів про переважне право

59.    Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

60.    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 19.02.2019 року).

61.    Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів №24 від 25.02.2019р.

62.    Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 22.04.2019р.

62.1. Повідомлення про проведення загальних зборів 22.04.2019р. із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

63.   Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАт "ДЕЗ №20ЦА".

63.1.Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАт "ДЕЗ №20ЦА".

64.   Особлива інформація про набуття домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА".

64.1.Особлива інформація про набуття домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА", із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

65.  Повідомлення про зміни до проекту денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2019р.

65.1.Повідомлення про зміни до проекту денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2019р., із накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

66.  Фінансова звітність за 2018р.

67.  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 16.04.2019 року).

68.  Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

68.1.Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення,із накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

69. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

69.1.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

70. Протокол загальних зборів акціонерів №25 від 22.04.2019р.

70.1Протокол загальних зборів акціонерів №25 від 22.04.2019р.з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

71. Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018р.

71.1.Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018р.з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

72. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій усіх власників акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА"

72.1Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА" з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

73. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА", дата розміщення 30.05.2019р.

73.1Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА", дата розміщення 30.05.2019р., з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

74. Повідомлення про спростування інформації, яка зазначена у публічній безвідкличній вимоги

74.1Повідомлення про спростування інформації, яка зазначена у публічній безвідкличній вимоги з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

75. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

75.1Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

76. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

76.1Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

77. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.04.2020р.

77.1Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.04.2020р. з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

78. Проект рішення з питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПрАТ «ДЕЗ «№20ЦА», призначених на 23.04.2020року, запропоновано акціонером, який володіє більш як 5 відсотками акцій Товариства.

78.1Проект рішення з питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПрАТ «ДЕЗ «№20ЦА», призначених на 23.04.2020року, запропоновано акціонером, який володіє більш як 5 відсотками акцій Товариства, з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

79. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 16.04.2020 року).

80. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

80.1Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

81. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

81.1Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

82. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

82.1Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

83. Протокол загальних зборів акціонерів №26 від 23.04.2020р.

84. Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019р.

84.1Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019р.з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

84.2Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019р., в формате xml

84.3Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019р., в формате xml,з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

85. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

85.1Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

 

86. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента

87. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

88. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 20.04.2021р. з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

89. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 14.04.2021 року).

90. Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 20.04.2021р.

91. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

92. Річна інформація емітента цінних паперів за 2020р. 

93. Фінансова звітність за 2020р

94. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

95. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

95.1 Повідомлення про зміну члена Наглядової ради - представника акціонера

Услуги

Информеры

Курсы валют на PROext     GISMETEO: Погода по г.Киев